Przedszkole Gminne im. Św. Jana Pawła II w Oleśnicy

28-220 Oleśnica,

ul. Nadstawie 29,

tel. 41 37 74 047,

 

E-mail: dyrektor@przedszkoleolesnica.pl

Przejdź do strony głównej

Czwartek, 18 lipca 2024

Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Zarządzenie nr 5/2023 Dyrektora Przedszkola Gminnego im. Św. Jana Pawła II w Oleśnicy

2024-02-14

Zarządzenie nr 5 / 2023 Dyrektora Przedszkola Gminnego im. Św. Jana Pawła II w Oleśnicy z dnia 03.02.2023 r.

w sprawie wprowadzenia Regulaminu rekrutacji dzieci do Przedszkola Gminnego im. Św. Jana Pawła II w Oleśnicy na rok szkolny 2023/2024.

 

Na podstawie :

 1. Ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2O21 r., poz. 1082
  z poźn. zm.),

 2. Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 listopada 2022 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz.U. z 2022 r. poz. 2431).

 3. Zarządzenia Nr 3 /2023 Burmistrza Miasta i Gminy Oleśnica z dn. 05.01.2023 r. w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do publicznego przedszkola oraz klas pierwszych publicznej szkoły podstawowej

 4. Uchwały Nr 191/XXIX/17 Rady Gminy Oleśnica z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów na II etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola prowadzonego przez Gminę Oleśnica.

 


Czytaj więcej o: Zarządzenie nr 5/2023 Dyrektora Przedszkola Gminnego im. Św. Jana Pawła II w Oleśnicy

Zarządzenie nr 1/2023 Dyrektora Przedszkola Gminnego im. Św. Jana Pawła II w Oleśnicy

2024-02-14

Zarządzenie nr 1/2023 Dyrektora Przedszkola Gminnego im. Św. Jana Pawła II w Oleśnicy z dnia 16.01.2023 r.

w sprawie: wysokości stawki za jeden kilometr przebiegu pojazdu z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju samochodem nie będącym własnością pracodawcy
i rozliczania kosztów podróży.


Na podstawie § 3 ust. 4 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz. U. z 2013 r., poz. 167) oraz § 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli
i motorowerów niebędących własnością pracodawcy (Dz. U. z 2002 r., Nr 27, poz. 271 z późn zm.),

Czytaj więcej o: Zarządzenie nr 1/2023 Dyrektora Przedszkola Gminnego im. Św. Jana Pawła II w Oleśnicy

Zarządzenie nr 6/2024 Dyrektora Przedszkola Gminnego im. Św. Jana Pawła II w Oleśnicy

2024-02-14

Zarządzenie nr 6/ 2024 DyrektoraPrzedszkola Gminnego im. Św. Jana Pawła II w Oleśnicy z dnia 05.02.2024 r.

w sprawie wprowadzenia Regulaminu rekrutacji dzieci do Przedszkola Gminnego im. Św. Jana Pawła II w Oleśnicy na rok szkolny 2024/2025.

 

Na podstawie :

 

 1. Ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. - Prawo oświatowe (tekst jednolity Dz. U. 2023. 900)

 2. Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 listopada 2022 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz.U. z 2022 r. poz. 2431).

 3. Zarządzenia Nr 4 /2024 Burmistrza Miasta i Gminy Oleśnica z dn. 11.01.2024 r.
  w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do publicznego przedszkola oraz klas pierwszych publicznej szkoły podstawowej

 4. Uchwały Nr 191/XXIX/17 Rady Gminy Oleśnica z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów na II etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola prowadzonego przez Gminę Oleśnica.

 

 

 

 

 

Czytaj więcej o: Zarządzenie nr 6/2024 Dyrektora Przedszkola Gminnego im. Św. Jana Pawła II w Oleśnicy